Het zou heel mooi zijn als ....

Overheidsinstellingen niet alleen verwijzen naar hun websites, maar als diezelfde overheidsinstellingen zouden investeren in de computerkennis van de bevolking.

Als u deel uitmaakt van een overheidsorgaan, en u bent het met mij eens, en u kunt subsidie toekennen aan ouderen, die computerles thuis krijgen, dan wil ik daarover graag een gesprek met u hebben.

Hetzelfde geldt natuurlijk ook voor bedrijven. Ik leer uw medewerkers eventueel in eigen tijd meer over het gebruik van hun thuiscomputers. En u kunt daar dagelijks tijdens werktijd de vruchten van plukken. Het zou mooi zijn als u in een dergelijke win-win-situatie zou investeren.

Denk daarbij even terug aan de pc-privé-projecten in het redelijk recente verleden. Dat leverde al heel veel computerervaring op bij de medewerkers. En nu komt het mooiste, sommige van die oude pc-privé-computers kunnen nu nog steeds dienst doen voor 1-op-1 computerles thuis.

De kosten van de computerlessen heb ik zo laag mogelijk gehouden. De kosten voor overheid of bedrijf zijn ook zoals op deze website is vermeld.

Wie mijn diensten betaalt, is voor mij niet belangrijk. De beginnende (senior)computergebruiker zal u er heel dankbaar voor zijn.