De prijzen zijn:

  • € 21,00 per uur bij 1-op-1 computerles

  • € 15,00 per persoon per uur bij computerles aan 2 tot 4 personen

  • € 21,00 per uur voor hulp bij het gereedmaken van uw computer of andere computerfaciliteit (dit is een speciale prijs voor cursisten, die bij ons aan een computertraining deelnemen)

  • € 0,19 (exclusief BTW) per te reizen kilometer vanaf ons bedrijfsadres bij reisafstanden buiten een straal van 5 kilometer van het bedrijfsadres Plevier 37, 1628 ET Hoorn.

Voor het bepalen van de reisafstand wordt googlemaps gebruikt.

Bij de facturering geldt een minimum tijdberekening van 1 uur. Indien er meer dan 1 uur computerles of computerhulp wordt geleverd, dan wordt er per half uur naar boven afgerond gefactureerd.

Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum.

De bovenstaande tarieven zijn inclusief BTW (geldt niet voor de reiskosten), maar exclusief ondersteunende documentatie van Studio Visual Steps. Zelfgemaakte documentatie is wél bij de prijs inbegrepen.